Åpenhetsloven

Asker og Bærum Steinimport AS jobber kontinuerlig med å sikre at selskapet ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det er viktig for oss at Asker og Bærum Steinimport AS, samt våre leverandører, driver virksomhet uten at dette bryter med grunnleggende menneskerettigheter og at arbeidsforholdene vurderes som anstendige. Vi utfører derfor aktsomhetsvurderinger både av egen virksomhet og av leverandørene våre.

Våre leverandører signerer på vår Code of Conduct, som også er en standard som gjelder for oss.  Sentralt i vår Code of Conduct står følgende:

Asker og Bærum Steinimport, våre leverandører og partnere:

  • respekterer internasjonale menneskerettigheter som f.eks den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter. Dette innebærer blant annet forbud mot barnearbeid,tvangsarbeid, samt fagforeningsfrihet.
  • Forplikter oss til ivareta godkjente arbeidsforhold for de ansatte, skriftlige ansettelseskontrakter, rettferdige lønninger og arbeidstimer, samt forhindre diskriminering.
  • Forplikter oss til å begrense vår miljøpåvirkning, ved å være bevist i vårt forhold til
  • Avfall og miljøfarlige stoffer
  • Utslipp av klimagasser
  • Skal ha tilstrekkelige systemer og rutiner for HMS

Asker og Bærum Steinimport AS gjennomfører årlige aktsomhetsvurderinger av våre leverandører, med besøk i steinbruddene, hvor det i etterkant utarbeides en rapport som avdekker eventuelle behov for oppfølging.